<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=34202&amp;fmt=gif">

Pokročilá, součinná, robotická automatizace

Robot Yaskawa 10 (HC10) spolupracující s lidmi je novou generací robotické techniky, která je spolehlivá, cenově dostupná, všestranná, snadno použitelná a vytvořená s průmyslovou mohutností, kterou je společnost Yaskawa známá. Tito roboti jsou určeni pro zákazníky, kteří hledají snadnou automatizaci, kdy průmyslový robot automatizuje úkony, které vyžadují jeho práci v blízkosti lidí. 

HC10_Motion.png

Spolehlivý

Zvyšuje míru produktivity

 • Užitečné zatížení a rychlost
 • Soubor aplikačního softwaru
 • Zabudovaný PLC zjednodušující integraci

Cenově dostupný

Rychlejší a trvalý ROI
 • Snížená nutnost fyzického dozoru
 • Zabudované bezpečností IO s napojením na síť
 • Kvalita a podpora průmyslového robota

Bezpečný

Šetří místo, spolupracuje 

 • Novátorská geometrie bez nebezpečí sevření
 • Omezení výkonu a síly
 • Vybavení spojitého ramena snižuje riziko

Snadno ovladatelný

Stačí k tomu stávající obsluha

 • Navádění pomocí ruky
 • Programování doplňků
 • Rychlá obnova po poruše

Humanoidní a spolupracující robot Yaskawa 10 (HC10) je schopný, bezpečný, cenově dostupný, snadno použitelný a spolupracující robot, který poskytuje výkon a bezpečnost v rámci průmyslových robotů. HC10 je určen pro zákazníky, kteří potřebují automatizovat úkoly, které vyžadují, aby robot pracoval u lidí, kde je prostor omezen a kde může být časté přesunování robota.

Máte ve svých procesech prostorová omezení?
HC10 vám může pomoci!

Začněme