<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=34202&amp;fmt=gif">

Často kladené otázky

Aplikace

Pro automatizaci jakého druhu aplikací se hodí HC10 nejvíce?

HC10 lze zavést u většiny aplikací, které splňují užitečné zatížení a dosah robota. Vhodným prostředím je zejména obsluha strojů, manipulace s díly a jejich montáž. Dále dokáže HC10 snadno pracovat v prostředí s omezeným prostorem, popř. kde musí prostor sdílet s lidskými pracovníky. HC10 se nejlépe hodí pro prostředí, která vyžadují snadný přechod od jednoho k druhému efektivním způsobem. Mnoho zákazníků se na počátku snaží najít aplikace, které mohou být nečisté, opakující se, nudné ... v podstatě práce, které nemají lidé rádi. Pracovník se tím může uvolnit pro jiné práce, kde dokáže být produktivnější.

Vyžaduje to vyhodnocení rizik?

Vždy se doporučuje provést vyhodnocení rizik, protože existuje mnoho věcí, které ovlivňují bezpečnost systému, nejen rameno robota. Prostředí, chapadlo, předmět přenášený chapadlem, to vše ovlivňuje bezpečnost systému. Bezpečný robot neznamená zároveň bezpečný systém. Zatímco rameno robota může být bezpečné (součinné), skutečná bezpečnost závisí na celkovém systému robota. Integrátor je odpovědný za provedení počátečního vyhodnocení rizik, koncový uživatel by se na něm měl podílet a odpovídá za uchování informací i provádění budoucích změn.

Cobot

Čím se součinný robot liší od běžného průmyslového robota?

Hlavní funkce, které činí robota součinným, jsou:

 • schopnost omezení výkonu a síly umožňující bezpečnou interakci s člověkem,

 • funkční bezpečnost zajišťující, že bude robot pracovat podle určení a umístění,

 • snadné použití, snadné učení, snadné přemístění,

 • programování pomocí navádění rukou,

 • časté nastavení, interakce a přemístění v porovnání s aplikacemi průmyslových robotů.

Jaké jsou konkrétní detaily; užitečné zatížení? Dosah?

HC10 má užitečné zatížení 10 kg s dosahem 1200 mm.

Jakou řídicí jednotku HC10 vyžaduje?

HC10 je není podporován pouze novou řídicí jednotkou YRC1000.

Jaká bezpečností osvědčení bude mít HC10?

V době uvedení na trh bude HC10 splňovat nebo překračovat následující bezpečností normy/osvědčení:

ISO 10218-1, ISO 13849-1 PLd Cat 3

Záležitosti, které je třeba zvážit při vyhodnocení:
 • Dochází k nadměrným teplotám, které mohou způsobit při kontaktu s operátorem poranění?
 • Když se z konce nástroje ramena uvolní díl, může dopad operátora zranit?
 • Pokud mohou svírací síly na konci nástroje ramena nebo upínací prvky způsobit poranění, lze tuto sílu snížit?
 • Může vystavení ostrým hranám způsobit řezné rány a odřeniny?
 • Mohou osobní ochranné pomůcky ovlivnit způsob práce operátora?
 • Je přechod mezi součinným a nesoučinným pracovním prostorem definován, chápán obsluhou a řízen?

Software & Technologie

Mohu pro HC10 použít napájení 110 V/120 V?

Řídicí jednotka RC1000 v současné době nepodporuje jednofázové napětí 110 V/120 V nebo 220 V. Verzi, které bude toto podporovat, připravujeme v budoucnu.

Lze s HC10 nainstalovat Yaskawa FSU?

Ano. Zdokonalená jednotka funkční bezpečnosti (FSU) zajišťuje spolehlivou zónu řízení a monitorování polohy nástrojů, monitorování klidového stavu a omezení rychlosti. To může snížit náklady na ochranné technické prostředky a poskytnout nové schopnosti, např. součinné úkoly. FSU dokáže definovat více zón a monitorovat, jestli je robot uvnitř nebo vně této zóny. Grafický program robota učí přídavná zařízení nastavení robota, nástrojů a pracovních zón. Uživatelsky definované zóny jsou vizuálně zobrazeny a barevně označeny podle pracovní zóny a typu.

Co můžete říci o technologii snímání točivého mementu HC10?

HC10 obsahuje patentované snímače dvojitého točivého momentu v každém kloubu. Ty umožňují ramenu robota snímat tlak, když dojde ke kontaktu s člověkem (či jiným předmětem) a podle toho stroj zastavit. Chcete-li se dozvědět více o technologiích Power and Force Limiting (omezení výkonu a síly) použitých v HC10, navštivte stránku Zdroje.

Jak se HC10 programuje?

HC10 lze učit (programovat) dvěma způsoby. Pomocí snadného učebního režimu, kdy se ramenem snadno pohybuje a učí jej trasy a body, které chcete, aby následoval. Režim se nazývá Lead-Through-Jogging, popř. Hand Guiding. HC10 lze také programovat pomocí tradiční metody posunu za použití Teach Pendant. Jedná se o plně funkční doplněk založený na mnohaletých zkušenostech a zpětné vazby od zákazníků.

Instalace

Je HC10 mobilní robot?

HC10 charakterizujeme jako „posuvného“, ne přímo „mobilního“ robota.  Rozdíl je v tom, že jej lze v případě potřeby přesunout z jedné pracovní plochy do jiné, ale nevidíme to jako mobilní řešení, kde dochází k neustálému přesouvání mezi pracovišti.

Lze HC10 instalovat na stěnu nebo na strop?

Ano, HC10 lze instalovat na podlahu, stěnu, strop nebo v náklonu.

Nástroje na konci ramena

Bude Yaskawa nabízet pro HC10 součinné nástroje/chapadla?

Yaskawa bude používat několik nástrojů vyrobených třetími stranami a dodavateli chapadel, které mají osvědčení stoprocentní kompatibility s HC10. Poskytuje to uživateli HC10 širokou škálu možností a svobody zvolit si nástroje, které nejlépe odpovídají požadavkům aplikace.

Infrastruktura

Jak se HC10 začlení do mé stávající infrastruktury automatizace?

Řídicí jednotka YRC1000 podporuje všechny oblíbené průmyslové sítě včetně Ethernet/IP, Profinet, Modbus a DeviceNet. Dále má rozšiřitelný I/O (vstup/výstup) a spojení s Industrial HMI.

Zákaznická podpora

Bude HC10 podporován pomocí simulačního softwaru Yaskawa MotoSim EG VRC?

Ano, HC10 bude při uvedení na trh podporován MotoSim EG VRC.

Máte dotaz, který zde nebyl zodpovězen? Kontaktujte nás.