<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=34202&amp;fmt=gif">

Usein esitettyjä kysymyksiä

Sovellukset

Minkä tyyppisiin sovelluksiin HC10 sopii parhaiten?

HC10 sopii lähes kaikkiin sovelluksiin joihin käsittelykyky ja ulottuma ovat riittäviä. Erityisen hyvin se sopii konepalveluun, kappaleen käsittelyyn ja kokoonpanoon. Lisäksi HC10 pystyy työskentelemään pienessä tilassa ja paikoissa joissa työskentelee ihmisiä samalla alueella. Parhaimmillaan HC10 on silloin, kun robottia pitää pystyä siirtämään helposti työpisteestä toiseen. Usein etsitään ratkaisua työvaiheisiin jotka ovat likaisia, yksitoikkoisia, tylsiä… eli töitä joita kukaan ei halua tehdä. HC10 vapauttaa työvoimaa töihin joissa he voivat olla tuottavampia.

Onko riskianalyysi välttämätön?

Riskianalyysin teko on aina tarpeen, koska turvallisuuteen vaikuttaa robotin lisäksi moni muukin asia. Esimerkiksi tarrain ja sillä siirrettävä kappaleet vaikuttavat järjestelmän turvallisuuteen. Turvallinen robotti ei yksinään takaa turvallista järjestelmää. Vaikka robotti olisikin turvallinen yhteistyörobotti, todellinen turvallisuus riippuu koko järjestelmän turvallisuudesta. Järjestelmän toimittaja on vastuussa riskianalyysistä, mutta loppukäyttäjän tulee osallistua siihen ja hän on vastuussa tietojen ylläpitämisestä ja tulevaisuudessa mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

Cobotti

Miten yhteistyörobotti eroaa tavallisesta teollisuusrobotista?

Tärkeimmät seikat jotka tekevät robotista yhteistyörobotin ovat:

 • Kyky rajoittaa tehoa ja voimaa joka sallii yhteistyön ihmisen kanssa
 • Helppokäyttöinen, helppo ohjelmoida, helppo sijoittaa uudelleen
 • Ohjelmointi liikuttamalla robottia kädellä
 • Tavalliseen teollisuusrobottiin verrattuna joustavampi ja helpommin ohjelmoitava ja siirrettävä
Mikä on sen käsittelykyky? Entä ulottuma?

HC10:n käsittelykyky on 10 kg ja ulottuma 1200 mm.

Mitä robottiohjainta HC10 käyttää?

Tällä hetkellä HC10 käyttää uutta YRC1000-robottiohjainta.

Mikä turvallisuussertifiointi HC10:llä on?

Julkaisuhetkellä HC10 täyttää tai ylittää seuraavien standardien/sertifikaattien vaatimukset:

ISO 10218-1, ISO 13849-1 PLd Cat 3

Eräitä riskianalyysissä varmistettavia asioita:
 • Voiko korkea lämpötila aiheuttaa loukkaantumisriskin törmäyksessä?
 • Voiko tarraimesta irtoava työkappale vahingoittaa operaattoria?
 • Jos tarraimen tai kiinnittimen leuat voivat aiheuttaa tapaturman, voiko niiden voimaa pienentää?
 • Voivatko terävät kulmat aiheuttaa haavoja tai hiertymiä?
 • Voivatko henkilökohtaiset suojaimet vaikuttaa operaattorin työskentelyyn?
 • Ymmärtävätkö työntekijät eron siirryttäessä yhteistyörobottisolusta perinteiseen robottisoluun ja valvotaanko sitä?

Ohjelmistot ja tekniikka

Toimiiko HC10 230 V jännitteellä?

YRC1000-ohjain ei toistaiseksi toimi yksivaiheisella 230 V vaihtovirralla, mutta sellainenkin versio on tulossa myöhemmin.

Toimiiko Yaskawa FSU HC10:n kanssa?
Kyllä. Parannettu Functional Safety Unit (FSU) tarjoaa luotettavan alueen ja työkalun paikan valvonnan, pysähdyksen valvonnan ja nopeuden rajoittamisen. Robottisolun suojauskustannuksia pystytään alentamaan, koska käytössä on uusia yhteistyöominaisuuksia. FSU:hun pystytään määrittelemään useita alueita ja valvomaan onko robotti alueen sisä- vai ulkopuolella. Opetusyksikön graafinen käyttöliittymä avustaa määrittelemään robotin, työkalut ja alueet. Käyttäjän määrittelemät alueet näkyvät opetusyksikössä ja eri tavoin määritellyt alueet on merkitty värikoodein.
Mitä voit kertoa HC10:n momentinmittausteknologiasta?

HC10:n jokaisessa nivelessä on patentoitu kaksinkertainen vääntömomentin tunnistus. Niiden avulla robotti tunnistaa törmäyksen operaattoriin tai muuhun kohteeseen ja pysähtyy välittömästi. Enemmän aiheesta löytyy Perustietoja-sivulta.

Miten HC10 ohjelmoidaan?

HC10 voidaan ohjelmoida kahdella eri tavalla:

 1. Käytettäessä EasyTeach-tilaa, robottia liikutetaan siirtämällä sitä käsin haluttuja liikeratoja pitkin haluttuihin pisteisiin, jotka tallennetaan robottiohjelmaan.
 2. HC10 voidaan ohjelmoida myös perinteisesti opetusyksikköä käyttäen. Opetusyksikön suunnittelu perustuu vuosikymmenien kokemukseen ja siitä saatuun asiakaspalautteeseen.

Asennus

Onko HC10 liikkuva robotti?

Määrittelemme HC10:n siirrettäväksi, ei välttämättä liikkuvaksi. Se voidaan siirtää työpisteestä toiseen, mutta siirron aikana sitä ei voi käyttää.

Voiko HC10:n asentaa seinälle tai kattoon?

Kyllä, sen voi asentaa lattialle, seinälle tai kattoon ja se toimii myös kallistettuna.

Tarraimet ja muut työkalut

Myykö Yaskawa HC10:en yhteistyörobottikelpoisia tarttujia ja muita työkaluja?

Yaskawa tekee yhteistyötä useiden tarttuja- ja työkaluvalmistajien kanssa taatakseen heidän tuotteidensa 100 prosenttisen yhteensopivuuden HC10:n kanssa. Tämä varmistaa sen, että HC10-käyttäjillä on käytettävissään paras mahdollinen valikoima erilaisia komponentteja omiin työkaluihinsa ja tarraimiinsa.

Vanhat järjestelmät

Saako HC10:n integroitua olemassa oleviin automaatiojärjestelmiin?

YRC1000-ohjain tukee kaikkia yleisiä väyläratkaisuja kuten Ethernet/IP, Profinet, Modbus ja DeviceNet ja siinä on laajennettava I/O.

Asiakastuki

Tukeeko Yaskawan offline-simulointiohjelmisto MotoSim® EG-VRC HC10:tä?

Kyllä, MotoSim EG-VRC:stä on tulossa versio joka tukee HC10:tä.

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä.