<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=34202&amp;fmt=gif">

Podstawowe informacje

Co to jest robot współpracujący (Collaborative Robot - CoBot)?

Robot współpracujący (zwany również cobotem) jest dedykowany do współpracy z człowiekiem znajdującym się w pobliżu wspólnego obszaru roboczego. Przykład: operator może wykonać pierwszą część zadania, podczas gdy cobot kończy zadanie.

Roboty współpracujące są zaprojektowane jako z natury bezpieczne do wykonywania pracy w towarzystwie ludzi. Obejmuje to nowe pomysły dotyczące ramion robota, w tym zmniejszenie ich siły i prędkości, nowych typów połączeń, miękkich materiałów oraz użycie zaawansowanych czujników, aby bezpiecznie wyłączyć cobota, jeśli przypadkowo wejdzie w kontakt z operatorem.

Zgodnie z normą ISO 10218-1 i 10218-2 istnieją 4 typy cech robota współpracującego. Obejmują one:

  1. Bezpieczne monitorowane zatrzymanie
  2. Sterowanie ręczne
  3. Monitorowanie prędkości i separacji
  4. Ograniczenie siły i mocy

Każda z tych funkcji sama w sobie kwalifikuje robota jako urządzenie współpracujące.

 

Tryby współpracy

Collaborative modes - Polish.jpg


Czym jest funkcja ograniczania mocy i siły?

  • Czujniki w każdym przegubie → każda wartość wykryta przez czujnik będzie porównywana ze stanem podstawowym i oceniana w celu wykonania działania (tj. zatrzymania, odsunięcia od siły itp.)
  • Sterowanie ręczne → łatwe i intuicyjne programowanie ścieżek robota, przeciągając ramię w jego przestrzeni roboczej, rejestrując pozycje i czynności efektora końcowego
  • Zaokrąglony kształt → jego wygładzone powierzchnie, brak ostrych krawędzi, zintegrowane silniki i okablowanie, montaż bez użycia kleju oraz niewielki ciężar zapobiegają ściśnięciu ręki operatora
  • Dodatkowe opcje bezpieczeństwa → miękka, aktywna lub pasywna skórzana odzież ochronna (kurtka) zapewniająca amortyzację uderzeń

 

CoBot w trybie PFL wykazuje wolniejsze prędkości niż robot przemysłowy 


Spójrzmy na osie robota współpracującego

Robot przemysłowy - zarówno współpracujący, jak i tradycyjny - posiada różne konfiguracje osi. Sześcioosiowe roboty pozwalają na większą elastyczność i mogą wykonywać szerszy zakres czynności niż roboty z mniejszą liczbą osi. Poniżej przedstawiono sześć osi robota HC10 z ruchem kontrolowanym w punkcie wywołania. 


HC10 Axes - Polish.jpg

Czy obawy związane z bezpieczeństwem spędzają Ci sen z powiek? Projekt HC10 nie posiada punktów zacisku i nie wymaga obsługi wewnątrz przestrzeni roboczej ramienia.